RADA RODZICÓW

.

Magdalena Curyło

Przewodniczący

Magdalena Slodkowska

Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Działo

Skarbnik

Sylwia Kamińska

Sekretarz

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

.

Monika Cichoń

I - III

Joanna Wysocka

IV - VII

Małgorzata Gągola

II gim - LO

 

STAŁA KOMISJA REWIZYJNA

.

Joanna Szulc

Maciej Bołądź

Agnieszka Jędrzejak