Spotkanie z "Barką"

W sobotę 22 maja 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli FUNDACJI BARKA z uczniami naszej szkoły. W spotkaniu brały udział klasy licealne oraz klasa ósma. BARKA jest organizacją pozarządową; jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez tworzenie programów pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim a także pomoc ludziom borykającym się z różnego typu uzależnieniami. Po krótkim wprowadzeniu objaśniającym czym zajmuje się FUNDACJA, głos zabrali tzw. liderzy, którzy na przykładzie własnych niełatwych życiorysów, przedstawili drogę odbudowy moralnej i wyzwolenia się z oków marginesu społecznego, a przez to zobrazowali misję jaką wypełnia BARKA. Świadectwa które dali liderzy, jako że zakorzenione w doświadczeniu, poruszyły wszystkich słuchaczy i mocno zadziałały na wyobraźnię uczniów. Zwrócono dużo uwagi na niebezpieczeństwo uzależnień, czyhające zwłaszcza na młodych ludzi z obniżoną samokontrolą oraz z brakiem dostępu do odpowiedniej wiedzy na ten temat. Propagowanie takiej wiedzy, to również jeden z celów FUNDACJI BARKA, który w tym wypadku wypełnili celująco.