Prace uczniów

W czasie zajęć on-line nasi uczniowie pilnie pracują przy omawianiu lektur szkolnych.