Konkurs recytatorski "Słowem - Polska"

Kancelaria Prezydenta ogłosiła Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O nagrodę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy uczący się języka polskiego w krajach ich zamieszkania.


→ Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą. Utwory poetyckie w formie nagrań wideo mogą prezentować dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat i 14-19 lat.

→ Konkurs odbędzie się w terminie marzec-czerwiec 2021 r. W tym czasie przewidziano cztery etapy eliminacji. W etapach: szkolnym, krajowym i kontynentalnym uczestnicy będą mieli za zadanie prezentację trzech różnych utworów wybranych autorów: Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ignacego Krasickiego i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ostatnim etapem będzie rozstrzygnięcie Konkursu polegające na wyłonieniu finalistów i laureatów z każdej kategorii wiekowej.


W wyniku postępowania konkursowego do następnego etapu zakwalifikowali się:

  1. grupa wiekowa 7 - 9 lat

- Milena Dudka

- Sofia Bos


2. grupa wiekowa 10-13 lat

- Julia Kurowska

- Jakub Bogdanowicz


3. grupa wiekowa 14-19 lat

- Hanna Snellink

- Julia Jędrzejowska


GRATULUJEMY UCZNIOM ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO NASTĘPNEGO ETAPU KONKURSU I ŻYCZYMY SUKCESU !!!