Czy dwujęzyczność dzieci ma sens?

Artykuł Łukasza Sawickiego został zaczerpnięty ze strony : www.polska360.org

"Dziecko od pierwszych chwil istnienia zaczyna budować swoją tożsamość. Aby określić w pełni samego siebie, potrzebne jest mu nie tylko poznanie kultury, w której dorasta, ale jednocześnie kultury, w której dorastali jego rodzice. Poznanie języka, który z kulturą jest nierozerwalnie związany, ułatwi już od najmłodszych lat lepsze przyswojenie bagażu kulturowego rodziców, a tym samym samookreślenie dziecka.

Ze zrozumienia innych kultur wynika bezpośrednio kolejna korzyść – większa tolerancja dla odmienności. Młody człowiek dość wcześnie zaczyna rozumieć, że ludzie z różnych krajów, mówiący różnymi językami, mający inne przekonania czy inny kolor skóry są – mimo różnic – tak samo wartościowi.

Bez znajomości języka obojga rodziców niezwykle trudne byłoby także utrzymywanie relacji z innymi członkami obu rodzin – dziadkami, wujkami, ciociami, kuzynami itd. A należy jeszcze zwrócić uwagę, że budowanie więzi rodzinnych nie ogranicza się jedynie do komunikacji. Więzi rodzinne to także emocje, które w najpełniejszy sposób każdy z nas wyraża w języku ojczystym.

Lepsze rozumienie emocji rozwija u dziecka zdolność empatii. Ponieważ nauka języka wiąże się z ciągłą interpretacją nowych komunikatów, tym samym dziecko uczy się jednocześnie interpretować uczucia drugiej osoby, a tym samym łatwiej mu współodczuwać jej emocje.

Nauka dwóch języków od pierwszych miesięcy życia nie pozostaje bez wpływu na rozwój mózgu dziecka. Badacze wskazują, że u dzieci dwujęzycznych zmniejsza się ryzyko tzw. chorób neurodegeneracyjnych, czyli między innymi demencji oraz choroby Alzheimera.

Dla ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych ten sam przedmiot może mieć różne zastosowania. Dziecko, poznając jego nazwę w języku mamy oraz języku taty, zyskuje jednocześnie świadomość obu zastosowań. To przekłada się na większą kreatywność młodego człowieka.

Nauka języków sprawia także, że… łatwiej uczymy się kolejnych języków. Dziecko poznaje różne struktury, z których zbudowany jest język rodziców, a to rozwija u niego myślenie abstrakcyjne. Świadomość istnienia różnych struktur pozwoli w przyszłości przyswoić o wiele łatwiej kolejny język.

Ostatnią, ale niemniej istotną od poprzednich, korzyścią płynącą z dwujęzyczności dziecka jest zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego już w dorosłym życiu. Posługując się dwoma językami, osoba poszukująca pierwszych wyzwań zawodowych zyskuje nie tylko szansę na znalezienie ciekawej pracy w kraju, który zamieszkuje, ale także ma ułatwiony start, jeśli wybierze pracę w kraju, z którego pochodzi drugi z jego rodziców.

Warto zatem zadbać o to, aby dziecko rozwijające się w dwujęzycznej rodzinie miało możliwość poznania języka obojga rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że proces nauki nie należy do najłatwiejszych i wymaga od rodziców właściwego podejścia oraz samozaparcia w przekazywaniu dziecku wiedzy. "