Witaj szkoło !!!!

Po wakacyjnej przerwie wracamy do szkoły.

2 września 2020 16:00 do 16:45 - klasy 1a (obecna 2a), 2a( obecna 3a), 6a 16:45 do 17:30 - klasy 3a, 4a, 5a 17:00 - zebranie rodziców nowych klas pierwszych - 1a i 1 b - Aneta Polańska i Marzena Kryńska

5 września 9:15- 10:00 - klasy 2 b, 3b, oraz 4b 10:15 -11:00 - klasy 7 (aula), 5b, 11:15- 12:00 - klasy 6b, 8, 1b LO, 12:15 - klasy 1aLO, 2LO 13 :00 - spotkanie Rady Pedagogicznej z absolwentami LO.