Informacja dla Uczniów i Rodziców

Szanowni Państwo,

Ze względu na nadal utrzymujące się realne zagrożenie wirusem Covid-19, po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Organem Prowadzącym szkołę podjęłam decyzję o przeniesieniu uroczystości zakończenia roku szkolnego z dnia 20 czerwca 2020 r. na dzień 5 września 2020 roku.

W dniu 20 czerwca 2020 roku zostaną wydane świadectwa dzieciom wracającym na stałe do Polski. Będzie je można odebrać między godziną 12:00 a 13:00 w Hofstad Lyceum.

Zwracam się również z prośbą, aby dzieci, które wracają na stałe do Polski, zdały w tym dniu podręczniki i lektury.

Z uszanowaniem,

Elżbieta Siłuch