ZAJĘCIA ON-LINE (OD 18-03/17-04 2020)

TYMCZASOWY PLAN ZAJĘĆ W SOBOTY NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Materiały z geografii pani Elżbieta Borysiuk klasom – 1 a i 1b LO oraz kl. 8 przesyła e-mailowo

ZAJĘCIA KLAS W ŚRODY

Klasy : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a mają telelekcje od 15:45 do 17:15