ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

w związku z decyzją władz holenderskich zawieszam w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze zawieszam zajęcia stacjonarne od 16-03-2020 do 17-04-2020 roku i przechodzimy na tryb pracy on-line.

Nauczyciele przekażą dokładne informacje, w jaki sposób będzie realizowany materiał nauczania i jakie będą formy kontaktu. Mamy nadzieję, że uda nam się przetrwać ten trudny czas.

Nie są to dodatkowe ferie, to czas, który przeznaczamy na naukę, czytanie lektur i uzupełnianie zaległości.

Z uszanowaniem,

Elżbieta Siłuch

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze