Podstawowe zasady postępowania z związku z zagrożeniem koronawirusem

Informacja dla rodziców !!!!

Szanowni Rodzice,

przypominamy o podstawowych zasadach postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem • porozmawiajcie z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; • nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły; • jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego, najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; ( niderlandzkie odpowiedniki służby zdrowia) • sprawdzajcie na bieżąco komunikaty dotyczące zagrożenia i sposobów reagowania.

W Holandii informacji na temat koronawirusa można uzyskać pod numerem telefonu :0800-1351