14 grudnia- zaproszenie na bożonarodzeniową imprezę do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze