Szkolny Konkurs pt. "Młody Ambasador Kultury Osobistej"

Drodzy Uczniowie,

serdecznie zapraszamy Was do udziału w Szkolnym Konkursie pt. “Młody Ambasador Kultury Osobistej”. Jego celem jest propagowanie i nagradzanie Waszych właściwych zachowań oraz postaw.

Konkurs trwa od 2 listopada 2019 r. do 9-13 maja 2020 r. Wybór na poziomie klasy odbędzie się 9 oraz 13 maja i będzie miał charakter tajnych wyborów wśród uczniów, jak również z udziałem nauczycieli uczących w danej klasie. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody oraz tytuł „Młodego Ambasadora Kultury Osobistej” podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

Jak zdobyć ten zaszczytny tytuł? Czym powinien wyróżniać się młody, kulturalny człowiek?

Otóż powinien:

-pomagać słabszym w różnych sytuacjach,

-zawsze dotrzymywać danego słowa,

-często się uśmiechać,

-szanować przekonania i poglądy innych,

-pożyczać potrzebne rzeczy,

-być prawdomównym, miłym i serdecznym,

-umieć przyznawać się do błędu i wybaczać błędy innym,

-cieszyć się z sukcesów innych,

-pamiętać o zwrotach grzecznościowych w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

-dbać o czystość w szkole i na swoim stanowisku pracy w klasie,

-aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i klasy.

Szczegółowy Regulamin Konkursu zostanie przesłany drogą mailową do Waszych Rodziców.

Życzymy wszystkim wzajemnej życzliwości i koleżeńskich zachowań!