Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności to wydarzenie mające na celu promowanie nauki dwóch języków i wychowywania dzieci w dwujęzyczności i dwukulturowości. Nauką języka polskiego w Holandii zajmują się szkoły polskie w Hadze i Brunssum oraz szkoły polonijne.