Pasowanie na ucznia i Dzień Nauczyciela

W Szkole Polskiej w Hadze 12 października odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści pod opieką wychowawczyń Pani Agnieszki Ćwiąkały - Cats i Pani Anety Polańskiej, z dumą i przejęciem wypowiedzieli słowa ślubowania wpisując się od tego momentu w poczet członków szkolnej społeczności. W uroczystości wzięli udział rodzice, cała społeczność uczniowska oraz zaproszeni goście. Kierownik szkoły Pani Elżbieta Siłuch, powitała uczniów ciepłymi słowami życząc, jak najlepszych wyników w nauce, wzorowych zachowań oraz wielu niezapomnianych chwil w szkole.

Wszyscy uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe odznaki. Na zakończenie zgodnie z tradycją, uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Przewodnicząca Rady Pani Magdalena Curyło w imieniu rodziców złożyła nauczycielom życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.