Głosujemy !!!!

Na początku października odbyło się głosowanie na kandydatów na patrona szkoły: Mariannę Orańską i Janusza Korczaka.