Awans zawodowy

Nasza koleżanka z pracy, polonistka Ania Nowak uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Gratulujemy !!!!