Our Recent Posts

Tags

Zakończenie roku szkolnego w SPK w Hadze

W sobotę 22 czerwca w SPK w Hadze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19. Była to okazja do zaprezentowania osiągnięć naszych uczniów w minionym roku szkolnym jak również złożenia im podziękowań oraz rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom SPK, sponsorom. Gościem honorowym uroczystości była Konsul RP w Hadze pani Emilia Bala.

Uroczystość przebiegała w dwóch turach. W pierwszej pożegnaliśmy uczniów klas młodszych. Wyróżniających się w nauce i wzorowej frekwencji nagrodzono dyplomami i nagrodami.

Podziękowania wyróżniającym się we współpracy rodzicom.

W tym roku szkolnym Radę Rodziców żegna pani Małgorzata Gągola. Rada Pedagogiczna przyznała jej tytuł "Przyjaciel Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze"

Uczniowie Maciek i Karolina zaprezentowali kalejdoskop wydarzeń roku szkolnego 2018/19.

Pierwszą część uroczystości zakończyły występy uczniów klas młodszych.

W drugiej turze rok szkolny żegnały klasy starsze od 4SP do 3 LO.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Curyło podziękowała wszystkim rodzicom za współpracę.

Rada Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Hadze.

Następnie pani Konsul wraz z panią Elżbietą Siłuch wręczały dyplomy i nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce.

Ważnym wydarzeniem dnia było pożegnanie absolwentów klasy III LO:

Zuzanny Grzonki

Łukasza Jenczaka

Wojciecha Kulozika.

Pamiątkowe zdjęcia naszych absolwentów z kronik szkolnych.