Dzień Polski w SPK w Hadze

Tegoroczny Dzień Polski w naszej szkole przebiegał pod hasłem "Piękna nasza Polska cała".

Przy tej okazji odbył się koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu naszych uczniów, a także konkurs recytatorski.

Nasze Patriotyczne Śpiewanie zrodziło się z potrzeby serca.Wyrosło ze wspomnień z lat dzieciństwa i młodości, z tradycji domu rodzinnego, z osobistych doświadczeń dziadków i pradziadków. Jest w nim coś bardzo szczególnego, coś prawdziwego i bliskiego - to poczucie więzi i jedności, przywiązania i przynależności do Ojczyzny, za wolność której tak wielu ofiarowało swe życie.

"Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć", są to słowa Oskara Kolberga - polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora: Chcieliśmy, by nasze wspólne śpiewanie, czas poświęcony imiennym i bezimiennym bohaterom, klęskom i zwycięstwom okazały się chwilą wyjątkową – ważną i budującą. Pragnęliśmy, aby zachęcić wszystkich do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim czy społeczności szkolnej. Gośćmi honorowymi naszej uroczystości była Konsul Generalna RP w Hadze Renata Kowalska i Konsul RP w Hadze Emilia Bala.

Po konkursowych emocjach klasy najmłodsze wzięły udział we wspaniałej zabawie.

Pragniemy również bardzo podziękować Radzie Rodziców za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Rada Rodziców w tym roku również przygotowała stoiska promujące polskie produkty w Holandii.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, a w szczególności- Karczmie Polskiej w Hadze i supermarketowi Groszek z Hagi.