REKRUTACJA 2019/20

Zapisy do szkoły na rok 2019-2020

Rozpoczynamy rekrutację do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze (od 1 września 2019 Polskiej Szkoły przy Ambasadzie RP w Hadze) na nowy rok szkolny 2019-2020.

Osoby zainteresowane zapisaniem ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze proszone są o przesłanie do 7 czerwca 2019 r. drogą mailową wniosku na adres: elzbieta.siluch@orpeg.pl

Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane, zostaną zaproszone drogą mailową na spotkania rodziców w dniach 15 czerwca (sobota) 2019 r.

UWAGA!

W związku z reformą edukacji w Polsce, do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które w bieżącym roku kończą 7 lat. Dzieci 6-letnie mogą być przyjęte do szkoły o ile mają zaświadczenie o gotowości szkolnej.

Dokumenty do pobrania na www.spk-haga.nl

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do wypełnienia przez rodzica(ów)

Regulamin rekrutacji uczniów do SPK w Hadze