Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci

Internet to wspaniały wynalazek, z którego korzystają wszyscy – dzieci i dorośli. Jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Należy jednak pamiętać, że Internet wykorzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nękanie rówieśników on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, instalowanie wirusów to problemy, które mogą nieść poważne konsekwencje.

W ramach przeciwdziałania zjawiskom cyberprzemocy, które to dotykają i dotyczą głównie dzieci i młodzieży, w ubiegła sobotę, 6 kwietnia w naszej szkole odbyły się kilkugodzinne warsztaty pt. "Cyberprzemoc-zrozumieć zjawisko, by lepiej reagować". Ich uczestnikami byli uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej,gimnazjaliści i licealiści.

Zaproszeni na spotkanie prelegenci, pan M. Machalica i pan M. Bednarz rozmawiali z naszą młodzieżą na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa w sieci, przejawów niewłaściwych zachowań w Internecie, ich skutków i konsekwencji. Uczniowie dowiedzieli się, że zjawisko cyberprzemocy na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta może stać się szczególnie dotkliwa - kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki, docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą dorosłą (wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy) lub skontaktować się z profesjonalistami.

Niewątpliwie walorem prowadzonych warsztatów był wymiar praktyczny, jak również wymiana wzajemnych doświadczeń. Rzeczywiste zainteresowanie uczniów i nauczycieli wynikało ze złożoności przedstawionej problematyki oraz skali jej występowania wśród wychowanków. Ze względu na przystępne wyłożenie wskazanej problematyki warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony nauczycieli, jak i młodzieży. W przyszłym roku planowane jest powtórzenie powyższego tematu w formie cyklu szkoleń, w tym również dla rodziców.