Zebrania semestralne w rodzicami


26 stycznia jest dniem spotkań semestralnych z rodzicami. Zebrania odbędą się według następującego grafiku:

godz. 9:00 - 10:00 klasy 2b, 4b, 6b, 8, 3G, 1LO

godz. 10:00 - 11:00 klasy 3b, 5b, 7, 2-3 LO

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

30 stycznia zebrania z rodzicami odbędą się:

19:00 -20:00 klasy - 1a, 3a, 4a, 5a

18:15 - 19:00 klasa 6a

Zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z planem.