Narodowe czytanie

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jej główną ideą jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tegoroczna akcja oprócz jej stałego, głównego celu jest formą uczczenia Jubileuszu - 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości . W naszej szkole bardzo dużą wagę przywiązujemy do uroczystego świętowania ważnych świąt państwowych, pielęgnowania tradycji i polskości. Włączyliśmy się też w akcję Narodowego Czytania. 1 grudnia 2018 roku w wyjątkowo uroczyście czytaliśmy piękną powieść " Przedwiośnie". Wspólną lekturę dzieła Stefana Żeromskiego uświetniła swoją obecnością Pani Konsul Emilia Bala. Spotkanie poprowadziła Pani Maria Dzierżanowska i uczniowie z 3 klasy Gimnazjum. Uczestnicy uroczystości wysłuchali listu Prezydenta RP- Pana Andrzeja Dudy. Prowadząca przybliżyła też krótką biografię pisarza. Dzięki wprowadzeniu narracji poprzedzającej czytane kolejno fragmenty, zebrani zapoznali się z problematyką powieści, poznali dzieje głównego bohatera. Wspólne czytanie powieści na pewno pomogło młodzieży przenieść się myślami do tamtych dni, do doświadczeń Polaków sprzed stu lat. Na zakończenie wspólnego czytania zebrani obejrzeli fragment filmu - symboliczną scenę z udziałem głównego bohatera.