Świeto Niepodległości - 11 Listopada

Z powodu panującej w tym roku pandemii uroczystośc 11 listopada przebiegała w naszej szkole w innej niż dotychczas formie.

Fotorealcja: