School LIbrary

Szkoła Polska

przy Ambasadzie RP w Hadze

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie.

Kierownikiem szkoły jest Pani mgr Elżbieta Siłuch

tel. 0 616 063 774

dostępna we wtorki w godzinach 9.30- 12.30; 14.00- 16.00, 

e-mail: elzbieta.siluch@gmail.com

 

GRONO PEDAGOGICZNE

1.jpg
2.jpg
3.jpg
6.jpg

Elżbieta Siłuch

kierownik SPK 

Wiedza o Polsce

dyżur
we wtorki w godzinach 
9.30- 12.30; 14.00- 16.00,

Elżbieta Borysiuk

Geografia

Maria Dzierżanowska

Edukacja Wczesnoszkolna
Język Polski
Wiedza o Polsce

Anna Nowak

Język Polski
Wiedza o Polsce

4.jpg
8.jpg
5.jpg
7,20.jpg

Anna Ogierman- Machalica

Język Polski
Wiedza o Polsce

Katarzyna Pokutycka

Język Polski

Aneta Polańska

Edukacja Wczesnoszkolna

Justyna Spychała

Edukacja Wczesnoszkolna

 
chair-class-college-515168.jpg

Historia naszej szkoły

Dziś już tylko nieliczni pamiętają początki SPK w Hadze. A wszystko zaczęło się w czerwcu 1995r., kiedy to grono rodziców- pracowników Ambasady RP w Hadze w porozumieniu z ówczesnym Ambasadorem, Panem Stanisławem Komorowskim, zwróciło się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  w Warszawie z wnioskiem o utworzenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1995r., realizując uzupełniający program nauczania w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Reforma oświaty przeprowadzona w Polsce w 1999r. przyniosła zmiany  w systemie nauczania nie tylko w polskich szkołach, ale i tych za granicą.  Od 1 września 1999r. utworzone zostało w SPK w Hadze gimnazjum. Przez 12 lat szkoła mieściła się w budynku polskiej ambasady, najpierw w sali kinowej oraz poczekalni konsulatu, później w jednym z mieszkań zaadaptowanych dla potrzeb szkoły. Nauka obejmowała następujące przedmioty: język polski, historia, geografia, wychowanie obywatelskie, matematyka i religia. Początkowo uczniami SPK było zaledwie 25 dzieci, dziś w szkole uczy się ich ok. 250.


Zwiększenie zainteresowania polską edukacją nastąpiło od 2004 r., kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Szkoła przez wszystkie kolejne lata działalności rozwijała się i umacniała jako silne ogniwo polskiej społeczności w Hadze. Przełomowym momentem w dziejach placówki stał się rok 2008. Stale rosnąca liczba uczniów wymusiła zmianę jej siedziby. Dzięki wsparciu ówczesnego Ambasadora, Pana Janusza Stańczyka, SPK przeniosło się do nowego lokum- Hofstad Lyceum w Hadze, gdzie rezyduje do chwili obecnej. Dzieci i młodzież uczą się tam w przestronnych salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Biorą udział w licznych spotkaniach tematycznych, warsztatach, szkolnych i międzynarodowych konkursach, imprezach okolicznościowych, koncertach, a także wycieczkach. Poznają interesujących ludzi ze świata nauki, kultury czy polityki. Do tej pory SPK Hadze miało zaszczyt gościć m.in.: językoznawców (prof. J. Bralczyka i  prof. K. Waszakową), pisarzy (E. Nowak, Ł. Wierzbickiego, A. Noworytę i A. Steur), polityków (prof. K. Skubiszewskiego i  W. Frasyniuka), archelogów (M. Sprenger oraz L. Leśniak).


Dla uczniów czas spędzony w polskiej szkole to nie tylko czas poświęcany nauce i poszerzaniu swojej wiedzy, to również miejsce, gdzie uczniowie rozwijają swoje pasje, to miejsce codziennych spotkań z przyjaciółmi, miejsce w którym można dostrzec i wykształcić w sobie wiele zachowań społecznych. Do zasług szkoły należy m.in. promowanie szeroko pojmowanej polskości w środowisku niderlandzkiej Polonii oraz wspieranie międzykulturowego doświadczenia wielu rodzin polsko-holenderskich.