8.jpg

klasa 8

Na tej stronie znajdują się informację odnośnie programu realizowanego w ramach zajęć klasy 8 szkoły podstawowej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

JĘZYK POLSKI

Program nauczania języka polskiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej Bliżej słowa opiera się na założeniach nowej Podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dziennik Ustaw, 24. 02. 2017, poz. 356).

PODRĘCZNIKI I LEKTURY

  • Grażyna Kiełb, Ewa Horwath, Bliżej słowa - podręcznik do kształcenia literacko-językowego-kultrowego, klasa 8, WSiP, Warszawa 2017

  • Grażyna Kiełb, Ewa Horwath, Bliżej słowa - zeszyt ćwiczeń. Klasa 8, WSiP, Warszawa 2017

LEKTURY:

  • J. Słowacki, Balladyna

  • Mickiewicz, Pan Tadeusz

  • Kamiński, Kamienie na szaniec    

  • H. Sienkiewicz, Quo vadis

WIEDZA O POLSCE

...

PODRĘCZNIKI

Opracowanie treści historycznych:

  • R.Śniegocki, A. Zielińska, Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy 8, wyd. Nowa Era 

  • R.Śniegocki, A. Zielińska, Wczoraj i dziś. zeszyt ćwiczeń do klasy 8, wyd. Nowa Era  

Opracowanie treści geograficznych:

  • M. Chrabelczyk, M. Dudaczek, Geografia, Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 7, wyd. Operon 2017

  • M. Chrabelczyk, M. Dudaczek, Geografia, Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 7, wyd. Operon 2017