7.jpg

klasa 7

Na tej stronie znajdują się informację odnośnie programu realizowanego w ramach zajęć klasy 7 szkoły podstawowej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

JĘZYK POLSKI

Program nauczania języka polskiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej Bliżej słowa opiera się na założeniach nowej Podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dziennik Ustaw, 24. 02. 2017, poz. 356).

PODRĘCZNIKI I LEKTURY

  • Grażyna Kiełb, Ewa Horwath, Bliżej słowa - podręcznik do kształcenia literacko-językowego-kultrowego, klasa 7, WSiP, Warszawa 2017

  • Grażyna Kiełb, Ewa Horwath, Bliżej słowa - zeszyt ćwiczeń. Klasa 7, WSiP, Warszawa 2017

LEKTURY:

  • S. Żeromski, Syzyfowe prace              

  • A. Fredro, Zemsta 

  • H. Sienkiewicz, Latarni

  • A. Mickiewicz, Dziady cz. II

WIEDZA O POLSCE

...

PODRĘCZNIKI

Opracowanie treści historycznych:

  • J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszak, Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy 7, wyd. Nowa Era 2017 

  • J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszak, Wczoraj i dziś. zeszyt ćwiczeń do klasy 7, wyd. Nowa Era 2017 

Opracowanie treści wiedzy o społeczeństwie:

  • A. Pacewicz, T. Merta, KOSS podstawowy Podręcznik i ćwiczenia część 1, wyd. CEO