6.jpg

klasa 6

Na tej stronie znajdują się informację odnośnie programu realizowanego w ramach zajęć klasy 6 szkoły podstawowej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

JĘZYK POLSKI

W klasie VI program nauczania opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz o program „Jutro pójdę w świat” dla II etapu kształcenia ( klasy 4-8) autorstwa A. Surdej wydany nakładem przez WSiP. Program ten może być realizowany jako kontynuacja dowolnego programu do I etapu edukacyjnego. Przeznaczony jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą, w której język polski w wymiarze 4 godzin tygodniowo funkcjonuje obok wiedzy o Polsce.

PODRĘCZNIKI I LEKTURY

  • H. Dobrowolska, Jutro pójdę w świat.Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej. Klasa 6, WSiP, Warszawa 2017

  • H. Dobrowolska, Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 6, WSiP, Warszawa 2017

LEKTURY:

  •   E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa 

  •   K. Makuszyński, Szatan z 7. klasy    

  •   K. Kozioł, Skrzynia władcy piorunów

  •   R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi 

WIEDZA O POLSCE

W klasie VI program nauczania Wiedzy o Polsce opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz programu


„Wczoraj i dziś” autorstwa T. Maćkowskiego, wydany nakładem przez wydawnictwo Nowa Era. Program dostosowany jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą, w której wiedza o Polsce w wymiarze 1 godzina w tygodniu funkcjonuje obok języka polskiego.

PODRĘCZNIKI

Opracowanie treści historycznych:

  • B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, My i Historia. Podręcznik klasy 6, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2016

  • B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, My i Historia. Zeszyt ćwiczeń klasy 6, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2016

Opracowanie treści geograficznych:

  • J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer, Tajemnice przyrody. Podręcznik z płytą CD, klasa 5, Wyd. Nowa Era

  • J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer, Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń, klasa 5, Wyd. Nowa Era