5.jpg

klasa 5

szkoła podstawowa

Na tej stronie znajdują się informację odnośnie programu realizowanego w ramach zajęć klasy 5 szkoły podstawowej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

JĘZYK POLSKI

W klasie V program nauczania opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz o program „Jutro pójdę w świat” dla II etapu kształcenia ( klasy 4-8) autorstwa A. Surdej wydany nakładem przez WSiP. Program ten może być realizowany jako kontynuacja dowolnego programu do I etapu edukacyjnego. Przeznaczony jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą, w której język polski w wymiarze 4 godzin tygodniowo funkcjonuje obok wiedzy o Polsce.

PODRĘCZNIKI I LEKTURY

  • H. Dobrowolska, Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej. Klasa 5, WSiP, Warszawa 2015

  • H. Dobrowolska, Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń z j. polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2015

LEKTURY:

  • H. Sienkiewicz, W pustyni  i  w puszczy

  • A. Szklarski, Tomek w krainie kangurów

  •  A. Maleszko, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło

  • · Ł. Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek

WIEDZA O POLSCE

W klasie V program nauczania Wiedzy o Polsce opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz programu


„Wczoraj i dziś” autorstwa T. Maćkowskiego, wydany nakładem przez wydawnictwo Nowa Era. Program dostosowany jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą, w której wiedza o Polsce w wymiarze 1 godzina w tygodniu funkcjonuje obok języka polskiego.

PODRĘCZNIKI

W klasie V kontynuujemy pracę na podręcznikach "Wczoraj i dziś".

  • Olszewska B., Surdyk-Fertsch W, Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Warszawa 2017, wyd. Nowa Era

  • Olszewska B., Olszewska B., Surdyk-Fertsch W, Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Warszawa 2017, wyd. Nowa Era