4.jpg

klasa 4

szkoła podstawowa

Na tej stronie znajdują się informację odnośnie programu realizowanego w ramach zajęć klasy 4 szkoły podstawowej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

JĘZYK POLSKI

W klasie IV program nauczania opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia  18 sierpnia 2017 r.  oraz o program „Jutro pójdę w świat” dla II etapu kształcenia ( klasy 4-8) autorstwa A. Surdej wydany nakładem przez WSiP. Program ten może być realizowany jako kontynuacja dowolnego programu do I etapu edukacyjnego. Przeznaczony jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą, w której język polski w wymiarze 4 godzin tygodniowo funkcjonuje obok wiedzy o Polsce

PODRĘCZNIKI I LEKTURY

  • Dobrowolska H., Dobrowolska U, Język polski. Jutro pójdę w świat, Warszawa 2017, wyd. WSiP

  • Dobrowolska H., Dobrowolska U, Język polski. Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń, Warszawa 2017, wyd. WSiP

Lektury

  • Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa

  • Janusz Christa , Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)

  • B. Prus, Katarynka

  • J. Olech, Dynastia Miziołków

WIEDZA O POLSCE

W klasie IV program nauczania  Wiedzy o Polsce opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia  18 sierpnia 2017 r. oraz  programu „Wczoraj i dziś” autorstwa T.  Maćkowskiego, wydany nakładem przez wydawnictwo Nowa Era. Program dostosowany jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą,  w której wiedza o Polsce w wymiarze 1 godzina w tygodniu funkcjonuje obok języka polskiego.

PODRĘCZNIKI

  • Olszewska B., Surdyk-Fertsch W, Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Warszawa 2017, wyd. Nowa Era

  • Olszewska B., Olszewska B., Surdyk-Fertsch W, Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Warszawa 2017, wyd. Nowa Era