3.jpg

klasa 3

Klasa 2 i 3 liceum w roku szkolnym 2018/19 mają zajęcia łączone.

 

JĘZYK POLSKI

Program nauczania języka polskiego do podręcznika „Nowe lustra świata” jest przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Obejmuje zakres kształcenia podstawowego i rozszerzonego. Program został skonstruowany tak, aby zrealizować założenia podstawy programowej.

PODRĘCZNIKI I LEKTURY

  •  A. Janus-Sitarz i W. Bobiński, Nowe lustra świata, Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 i 2, WSiP 2016

LEKTURY:

  • 'Moralność pani Dulskiej' G. Zapolska

  • 'Przedwiośnie' S. Żeromski

  • 'Wesele' S. Wyspiański

  • 'Ferdydurke' W. Gombrowicz

WIEDZA O POLSCE

...

PODRĘCZNIKI

Opracowanie treści historycznych:

  • Odkrywamy na nowo - Historia cz. 1 i 2,  Burda, Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak, wyd: Operon

Opracowanie treści geograficznych:

  • Geografia Polski I zeszyt ćwiczeń, SOP Oświatowiec Toruń

klasa 2 i 3 LO

  • Geografia 3 cz. 2 (dla szkół średnich), autor: Zbigniew Zaniewicz, wyd: Operon