1.jpg

klasa 1

Podręczniki:
OTO JA – Podręcznik plonistyczno - społeczny, cz.1 i 2
OTO JA – Ćwiczenia polonistyczno – społeczne, cz.1 i 2
OTO JA – Zeszyt do kaligrafii

Lektury:
Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka

Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!

C. Janczarski , Jak Wojtek został strażakiem

Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom

Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci

Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska