SZKOŁA POLSKA
przy Ambasadzie RP
w Hadze

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia uzupełniającego: ośmioletniej szkoły podstawowej, wygaszanego trzyletniego gimnazjum oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje uzupełniający programy nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Polska Szkoła (dawniej SPK) od początku istnienia działa więc w oparciu o polskie prawo oświatowe, a wydawane świadectwa są dokumentem tej samej rangi, co świadectwa w kraju.

 
 

WYDARZENIA

Szyszki szkolne w klasie

WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego: 

2 i 5 września 2020

Ferie jesienne:

19 - 25 październik 2020

Przerwa świąteczna: 

17 grudnia 2020 - 8 stycznia 2021

Ferie zimowe:

22 luty 2021 – 28 luty 2021

Przerwa wielkanocna: 

03 kwietnia 2021

Ferie majowe: 

29 kwietnia – 11 maja 2021

Zakończenie roku szkolnego: 

26 czerwca 2021

Masz pytania odnośnie nadchodzących wydarzeń? Skontaktuj się z nami!

Subskrybuj

 
 
641f7ec7-91bb-4333-a1ff-e8be03fd993c.jpg

"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony"

Stefan Żeromski

 

Kontakt

9 Colijnplein
Den Haag, 2555 HA
Holandia

+31 616 063 774