Kontakt

+31 616 063 774

Obserwuj

©2018 by Aleksandra Siłuch

SZKOŁA POLSKA
przy Ambasadzie RP
w Hadze

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia uzupełniającego: ośmioletniej szkoły podstawowej, wygaszanego trzyletniego gimnazjum oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje uzupełniający programy nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Polska Szkoła (dawniej SPK) od początku istnienia działa więc w oparciu o polskie prawo oświatowe, a wydawane świadectwa są dokumentem tej samej rangi, co świadectwa w kraju.

 
 
 

WYDARZENIA

Christmas Gift

WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/20

I semestr


- Inauguracja roku szkolnego 2019/20- 4 i 7 września

Głosowanie na patrona szkoły - 21 i 25 września

- Dzień Komisji Edukacji i Pasowanie na Pierwszaka -12 października 

- Święto Niepodległości Polski - 9 listopada

- Narodowe czytanie -23 listopada

- Polskie tradycje i obrzędy - Andrzejki - 30 listopada

-Jasełka szkolne, Mikołajki, kiermasz bożonarodzeniowy - 11 i 14 grudnia 2019

Masz pytania odnośnie nadchodzących wydarzeń? Skontaktuj się z nami!

 

"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony"

Stefan Żeromski

 

Kontakt

9 Colijnplein
Den Haag, 2555 HA
Holandia

+31 616 063 774

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już za nami!- podziękowania

January 24, 2020

Rekrutacja do Szkoły Polskiej na rok szkolny 2020/2021!

January 24, 2020

Lekcje j. polskiego inaczej!

January 2, 2020

1/1
Please reload