Zarekomenduj nas na Facebook'u

Dnia 10.09.2016 r. odbyło się pierwsze zebranie, na którym powołano Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:

Przewodnicząca RR                   p. Dorota Wróblewicz

Z-ca przewodniczącej RR          p. Anna Romanowska

Skarbnik RR                               p. Dorota Wróblewicz

 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:
p. Joanna Piwniuk (klasy I-III)
p. Aldona Czarnecka (klasy IV-VI)
p. Patrycja Gębka (klasy gimnazjalne i liceum)
 
Stała Komisja Rewizyjna:
p. Małgorzata Gągola – Przewodnicząca
p. Magdalena Curyło
p. Przemysław Grabowiecki
 

Opiekunowie klas:

I A       Joanna Szulc                                   

I A       Joanna Seredyniecka                     

I B        Joanna Piwniuk                              

I B        Przemysław Grabowiecki             

II A       Anna Romanowska                        

II A       Magdalena Curyło                          

II B       Agnieszka Działo                           

III A      Ewa Zydorek                                 

III A      Krzysztof Szymonik                      

III B       Agnieszka Dominikowska            

III B       Magdalena Dmowska                   

IV A       Agnieszka Jędrzejak                     

IV A       Aldona Czarnecka                      

IV A       Izabela Wolny                               

IV B       Ela Godzina                                                

V            Magdalena Curyło                       

V            Magdalena Borecka                      

VI A        Anna Romanowska                     

VI A        Gabriela Michalska                        

VI B         Iwona Witkowska                      

VI B          Piotr Dużyński                                              

I GIM.      Daniel Wrona                       

II GIM.     Małgorzata Gągola                       

III GIM.   Patrycja Gębka                             

LO            Dorota Wróblewicz                       

 

Ustalono również wysokość dobrowolnej składki na RR na rok szk. 2016/17 na kwotę:

       35 euro za 1-sze dziecko,

       30 euro za 2-gie dziecko,

       25 euro za 3-cie i kolejne  dziecko,

                50 euro- dla uczniów klas pierwszych

oraz termin zapłaty do 15.10 2016 roku.

Pieniądze zebrane ze składek Rada Rodziców przeznacza na finansowanie następujących wydatków:

- ubezpieczenie uczniów,

- nagrody książkowe na koniec roku szkolnego,

- nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez szkołę,

- zakup materiałów biurowych i ksero,

- organizacja spotkań i warsztatów dla uczniów i rodziców,

- organizacja Mikołajek – paczki dla dzieci,

- organizacja Dnia Dziecka ( lody, hot-dogi, słodycze…),

- wyjścia uczniów do muzeów,

- i inne.

 

Joomla Templates: from JoomlaShack