Zarekomenduj nas na Facebook'u

Sprawy bieżące

11 listopada 2017 r. w SPK Hadze od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych, ubrani w galowe stroje, z głowami przyozdobionymi biało- czerwonymi biretami, z niecierpliwością oczekiwali na moment włączenia ich do szkolnej społeczności.

Akademia z okazji pasowania na pierwszoklasistę w tym roku zbiegła się z Dniem Odzyskania Niepodległości, dlatego w czasie uroczystości nie zabrakło odniesień do tego ważnego polskiego święta.

Ceremonię przyjęcia uczniów klas 1a i 1b do szkolnej gromady swoją obecnością zaszczycili rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście, w tym Pani Wicekonsul z Ambasady RP w Hadze, Emilia Bala. Po złożeniu przez pierwszoklasistów ślubowania nastąpił moment pasowania ich na uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze.

Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia dzieci otrzymały z rąk Pani Kierownik, Elżbiety Siłuch i Pani Wicekonsul, Emilii Bali dyplomy oraz upominki w postaci szkolnych przyborów i słodyczy.

Po części oficjalnej i artystycznej, na którą złożyły się wierszyki oraz piosenki w wykonaniu pierwszaków, „maluchy“ udały się na spotkanie literackie z Panią Agnieszką Steur, polską pisarką, autorką m.in. trylogii pt. „Wojna w Jangblizji“ oraz bajek zatytułowanych „Niespodziewane spotkania Kwaska“. 
11 listopada dla naszych najmłodszych w szkole uczniów oraz ich rodziców zakończył się wspaniałą zabawą w towarzystwie klauna Malinki.

Kierownik SPK w Hadze pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Święta Pierwszoklasistów, w szczególności wychowawczyniom klas 1a i 1b, Paniom Anecie Polańskiej oraz Justynie Spychale, rodzicom uczniów klas pierwszych, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu, zaproszonym gościom, a także sponsorowi słodkich nagród, sklepowi „Groszek XL“ z Hagi.

 

        „A czas płynie... Płynie jak wody wielka rzeka...”

 

    Uroczyste obchody 20-lecia powstania SPK w Hadze

 

W sobotę, 7 listopada 2015 r. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze świętował „porcelanowy”  jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Rocznica stała się okazją do całodziennej imprezy, w której wraz ze szkolną społecznością uczestniczyło wielu gości.

 

Już od rana budynek Hofstad Lyceum tętnił życiem. Rodzice, nauczyciele i uczniowie z pełnym zaangażowaniem przygotowywali się do okolicznościowej akademii oraz reprezentacyjnego przyjęcia. Główną część uroczystości poprowadziła Pani Milena Kanabus, absolwentka Akademii Muzycznej z Gdańska, która na wstępie przywitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili jubileuszowe obchody m.in. : Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, dr Jan Borkowski, Kierownik wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Hadze, dr Małgorzata Pacek, Dyrekcja Hofstad Lyceum, panowie, Jos Blom i Ruud Grundeken, byli długoletni nauczyciele, Panie Anna Paszak oraz Magdalena Moors. Nie zabrakło także:  przewodniczącej Sekcji Polskiej „Lavende Talen”, Pani Elżbiety Weiss, wieloletniego przewodniczącego Forum Polskich Szkół w Holandii,  Pana Stefana Żaczkiewicza, księdza proboszcza Sławomira Trypucia z Parafii pw. NMP w Rotterdamie, redaktorów prasy polonijnej, Pani Małgorzaty Boss-Karczewskiej i Pana Krzysztofa Birleta, prezesa Fundacji „Kreda”, Pani Karoliny Eckardt, przewodniczącej zarządu Niderlandzko- Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w Rotterdamie, Pani Magdaleny Domańskiej-van Dijk,  redaktora naczelnego Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Pana Waldemara Pankiwa, Pań Bożeny Kopczyńskiej i Marty van der Haagen z Fundacji „ Lokomotywa”, drużynowej gromady zuchów „ Orlęta”, Pani Anny Surówki, jak również osób zaangażowanych w kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jej absolwentów, rodziców oraz uczniów.

 

Oficjalną część imprezy rozpoczęła Kierownik SPK w Hadze, Pani Grażyna Gramza. W swoim przemówieniu nie tylko odwołała się do historii szkoły, lecz również przywołała pamięć tych, którzy ją tworzyli i pracowali na jej sukcesy. Jako wyraz wdzięczności  Samorząd Uczniowski oraz delegacje klas wręczyli  kwiaty oraz symboliczne upominki  współpracownikom  SPK , byłym nauczycielom,  jak również osobom wspierającym rozwój placówki.

 

Ważnym momentem obchodów święta szkoły stało się odczytanie listu gratulacyjnego skierowanego do grona pedagogicznego i uczniów, przysłanego przez pierwszego kierownika SPK w Hadze, Panią Dorotę Paturej. W swojej korespondencji była Pani Kierownik podkreśliła, że minione 20 lat istnienia polskiej szkoły „to czas wypełniony nauczaniem i wzbogacaniem podstawowej wiedzy, a także czas wysiłków pedagogów stawiających na rozwój i zainteresowania swoich wychowanków”.

 

W dalszej części uroczystości wystąpił Ambasador RP w Hadze, dr Jan Borkowski, który podkreślił wagę polskiej edukacji poza granicami kraju, złożył gratulacje z okazji 20-letniego jubileuszu, a także podziękował w szczególny sposób kilku osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, nadając im Medale Komisji Edukacji Narodowej. Te specjalne wyrożnienia, będące odznaczeniami państwowymi, przyznawanymi za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej oraz za promowanie  Polski za granicą, szerzenie polskości, tradycji i kultury, otrzymały Panie: Grażyna Gramza (Kierownik SPK w Hadze, nauczyciel wiedzy o Polsce), Katarzyna Pokutycka (nauczyciel języka polskiego), Anna Ogierman-Machalica (nauczyciel języka polskiego), Aneta Polańska  (nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego) i Bożena Sokołowska ( wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców w SPK w Hadze).

 

W dalszej części jubileuszowych obchodów zaproszeni goście oraz szkolna społeczność obejrzeli multimedialną prezentację pt. „ 20 lat minęło”. Dzięki niej odbyli niezapomnianą podroż w czasie, przywołującą wspomnienia o ludziach, bez których nie byłoby historii oraz wypracowanej tradycji szkoły, w tym o byłych kierownikach, nauczycielach, absolwentach, rodzicach i obecnych uczniach. 

 

Dziś już tylko nieliczni pamiętają początki SPK w Hadze. A wszystko zaczęło się w czerwcu 1995r., kiedy to grono rodziców- pracowników Ambasady RP w Hadze, w porozumieniu z ówczesnym Ambasadorem, Panem Stanisławem Komorowskim, zwróciło się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  w Warszawie z wnioskiem o utworzenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1995r., realizując uzupełniający program nauczania w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Reforma oświaty przeprowadzona w Polsce w 1999r. przyniosła zmiany  w systemie nauczania nie tylko w polskich szkołach, ale i tych za granicą.  Od 1. września 1999r. utworzone zostało w SPK w Hadze gimnazjum. Przez 12 lat szkoła mieściła się w budynku polskiej ambasady, najpierw w sali kinowej oraz poczekalni konsulatu, później w jednym z mieszkań zaadaptowanych dla potrzeb szkoły. Nauka obejmowała następujące przedmioty: język polski, historia, geografia, wychowanie obywatelskie, matematyka i religia. Początkowo uczniami SPK było zaledwie 25 dzieci, dziś w szkole uczy się ich ok. 250. Zwiększenie zainteresowania polską edukacją nastąpiło od 2004r., kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przełomowym momentem w dziejach placówki stał się rok 2008. Stale rosnąca liczba uczniów wymusiła zmianę jej siedziby. Dzięki wsparciu ówczesnego Ambasadora, Pana Janusza Stańczyka, SPK przeniosło się do nowego lokum- Hofstad Lyceum w Hadze, gdzie rezyduje do chwili obecnej. Dzieci i młodzież uczą się tam w przestronnych salach lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Biorą udział w licznych spotkaniach tematycznych, warsztatach, szkolnych i międzynarodowych konkursach, imprezach okolicznościowych, koncertach, a także wycieczkach. Poznają interesujących ludzi ze świata nauki, kultury czy polityki. Do tej pory SPK Hadze miało zaszczyt gościć m.in.: językoznawców, prof. J. Bralczyka i  prof. K. Waszakową; pisarzy, E. Nowak, Ł. Wierzbickiego, A. Noworytę i A. Steur; polityków, prof. K. Skubiszewskiego i  W. Frasyniuka; archelogów, M. Sprenger oraz L. Leśniak. Przywołując krótką historię SPK w Hadze, nie sposób nie wspomnieć o osobach  kierujących tą placówką w kolejnych latach jej funkcjonowania, Pań: Doroty Paturej (1995- 2000), Anny Soroko (2000-2003), Lidii Bazańskiej (2003-2006), Katarzyny Baurskiej (2006-2007), Ireny Grefkiewicz (2007-2009) i Grażyny Gramzy (2009-   ).

 

Pierwszą część obchodów 20-lecia szkoły zamknął zajmujący wykład Pani Profesor dr hab. Krystyny Waszakowej, językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Prelekcja dotyczyła charakterystycznych cech polszczyzny początku XXI wieku. Pani Profesor w bardzo sugestywny sposób przedstawiła zmiany zachodzące we współczesnej polszczyźnie  pod silnym wpływem mediów, w tym telewizji i Internetu, panującej mody na tzw. luz językowy czy ogólnej tendencji do zapożyczeń, zwłaszcza z języka angielskiego, odzwierciedlających proces postępującej na całym świecie internacjonalizacji, uniwersalizacji kultury oraz globalizacji. Na zakończenie swojego spotkania prowadząca przywołała wymowne słowa prof. Witolda Doroszewskiego, wybitnego polskiego jezykoznawcy: „ Język polski nie powienien być wysypiskiem śmieci; czym by się stawał, gdyby o jego losach rozstrzygały tylko owczy pęd snobów i leniwe, bezmyślne niechlujstwo”.

 

Ostatnim punktem uroczystej akademii był pełen charyzmy koncert gdańskiego zespołu „Piramidy”,  w repertuarze którego znalazły się piosenki z tekstami polskich poetów epoki romantyzmu.

 

Jubileusz polskiej szkoły w Hadze stał się świętem licznej grupy Polonii, okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze utrwalają się w pamięci. Wymagał on zaangażowania wielu osób, w tym Ambasady RP w Hadze, grona pedagogicznego, Rady Rodziców, bez której nie byłoby tak wspaniałej imprezy oraz uczniów. Pozostaje tylko żywić nadzieję, że SPK będzie nadal tak prężnie działać, edukując kolejne pokolenia dzieci i młodzieży polskich migrantów. Każdy, kto był lub jest związany z tą szkołą, wie, że jej życie toczy się przez 7 dni w tygodniu, nawet poza murami, łącząc ludzi we wspólnym działaniu.

 

Anna Ogierman- Machalica

    

 

Szanowni Państwo,

 

zwracam się z gorącym podziękowaniem za zaangażowanie w organizację jubileuszu 20 – lecia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze.

Uroczystość ta była okazją do spotkań, rozmów i  podsumowań. Dostarczyła nam wszystkim wielu radosnych wzruszeń i wrażeń. Było to możliwe dzięki współdziałaniu bardzo wielu osób.

 Dziękuję wszystkim gościom, którzy swoim przybyciem uświetnili naszą uroczystość i byli z nami. 

Przede wszystkim dziękuję za obecność i niezwykłą niespodziankę Ambasadorowi RP w Holandii, Panu Janowi Borkowskiemu oraz Pani Konsul RP Małgorzacie Pacek, którzy wręczyli pracownikom szkoły medale Komisji Edukacji Narodowej.

Dziękujemy również księdzu Sławomirowi Trypuciowi za to, że mając tyle obowiązków mógł być z nami obecny. 

Bardzo serdecznie dziękuję członkom Sekcji Polskiej Fundacji „Levende Talen” za obecność i pomoc w organizacji części merytorycznej jubileuszu. 

Przede wszystkim dziękuję przewodniczącej Sekcji, pani Elżbiecie Niemczuk- Weiss za owocną współpracę.

Dziękuję przedstawicielom organizacji polonijnych, którzy przybyli do Hagi i wzięli udział w uroczystości.

Bardzo dziękuję Pani Karolinie Eckardt, szefowej fundacji KREDA oraz byłemu przewodniczącemu Forum Polskich Szkół w Holandii Panu Stefanowi Żaczkiewiczowi. Pani Karolinie dziękuję serdecznie za zorganizowanie rano, w dniu jubileuszu, spotkania z młodzieżą na temat systemu edukacji w Holandii. 

Dziękuję również Pani Magdalenie Domańskiej van Dijk z Niderlandzko- Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w Rotterdamie oraz Panu Waldemarowi Pankiw z Polsko- Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego.

Dziękuję paniom: Bożenie Kopczyńskiej i Marcie van der Haagen z Fundacji „Lokomotywa” .

Bardzo dziękuję za przybycie i pomoc Pani Annie Surówce, drużynowej gromady zuchowej „Orlęta”.

Słowa podziękowania kieruję do  Pani profesor Krystyny Waszakowej z Uniwersytetu Warszawskiego, której wykład o nowych zjawiskach w języku polskim był niezwykle interesujący i wzbudził wiele emocji wśród słuchaczy.

Bardzo serdecznie dziękuję zespołowi „Piramidy” za uświetnienie naszego jubileuszu koncertem, w którym znalazły się piosenki z tekstami największych polskich poetów.

Słowa podziękowania kieruję do Pana pułkownika Artura Krawczyka, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Hadze oraz do st. chor. sztabowego, Pana Dariusza Klawona, asystenta attaché obrony przy Ambasadzie RP w Hadze za udostepnienie wystawy o Gen. Stanisławie Maczku oraz Gen. Stanisławie Sosabowskim.

Dziękuję autorom kronik szkolnych, Pani Wiesławie Banasik i Panu Andrzejowi Michalskiemu, którzy przygotowali ich wystawę, co przyczyniło się do stworzenia niepowtarzalnego klimatu jubileuszu.

Na pewno wzruszenie wzbudziła prezentacja z historią naszej placówki, którą przygotował Pan Marcin Gramza. Bardzo serdecznie za nią dziękuję.

Dziękuję wszystkim, którzy pracowali w naszej szkole, zarówno nauczycielom, członkom Rady Rodziców i wolontariuszom za to, że zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia.

Słowa podziękowania kieruję również do tych, którzy nie mogli być obecni, ale przekazali gratulacje i myślami byli z nami. Szczególnie dziękuję za list od pierwszej kierownik naszej szkoły, Pani Doroty Paturej.

Dziękuję wszystkim absolwentom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu.

Bardzo dziękuję Pani Milenie Kanabus za poprowadzenie uroczystości, a byłemu uczniowi SPK w Hadze, Kacprowi Rietveldowi, za pomoc w tłumaczeniu przemówienia.

Serdecznie dziękuję Pani Małgorzacie Bos- Karczewskiej z Polonia.nl oraz Krzysztofowi Birletowi z Niedzieli.nl za obsługę prasową, a Pani Małgosi ponadto za pomoc w tłumaczeniu wystąpienia Pana ambasadora.

Wyrazy podziękowania składam Radzie Rodziców za piękny wystrój kantyny, gustowne dekoracje, smaczny i niezwykle bogaty poczęstunek oraz za zaangażowanie wszystkich osób w prace porządkowe.

Szczególnie serdecznie dziękuję przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Dorocie Wróblewicz, za przygotowanie logistyczne i pomoc w pełnieniu honorów domu w czasie uroczystości.

Dziękuję pracownikom szkoły - zarówno nauczycielom jak i obsłudze- za pomoc przy organizacji i realizacji obchodów jubileuszu naszej szkoły. Wasze wsparcie, zaangażowanie i ciężka praca pozwoliły zaprezentować w jak najlepszym świetle naszą szkołę oraz stworzyć niepowtarzalną atmosferę w tym wyjątkowym dniu.

Dziękuję uczniom naszej szkoły, których postawa i zachowanie sprawiły, że mogliśmy poczuć dumę z naszych wychowanków.

Bardzo serdecznie dziękuję Jakubowi Urbańskiemu, przewodniczącemu SPK w Hadze oraz pozostałym uczniom z Samorządu, którzy uczestniczyli w części oficjalnej uroczystości.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli nasze przedsięwzięcie – bez Waszego zaangażowania Drodzy Przyjaciele zorganizowanie jubileuszu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe. Wasze działania są tym bardziej cenne, że często sami wychodziliście z inicjatywą i pomysłami, dokładając wszelkiego osobistego wysiłku w realizację zadań.

Ogromnie dziękuję:

- Panu Adamowi Staniak, właścicielowi Polskiej Piekarni „Deli”, który podarował nam przepyszne ciasta i tort urodzinowy,

- Państwu Curyło, właścicielom sklepu U Szymona i Julki,

- Właścicielom sklepów:  Pewex i Polski Market.

Bardzo serdecznie dziękuję również:

- Pani Zofii Gramzie za zrobienie 250 maskotek szkolnych na szydełku,

- Pani Marcie Chojaczyk- Wasik za kwiaty,

- Panu Waldemarowi Siłuch i Państwie Gębka za sfinansowanie baneru szkolnego, a Pani Karolinie Kawaler za jego projekt.

- Panu Krzysztofowi Birletowi z „Niedzieli w Holandii” za ufundowanie nagród i prezentów dla osób wyróżnionych w czasie uroczystości,

- Panu Marianowi Machalicy za pomoc w dokumentowaniu uroczystości,,

- Panu Marcinowi Gramzie za zrobienie zdjęć z jubileuszu oraz przygotowanie prezentacji „20 lat minęło”.

Wszystkim dziękuję za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane gratulacje i serdeczne życzenia.

Wyrażam nadzieję, że będziemy podejmować współpracę w czasie realizacji innych zadań, a także wspólnie będziemy świętowali kolejne jubileusze.

 

Grażyna Gramza

kierownik SPK w Hadze

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017-2018   

Rozpoczęcie roku szkolnego:  02 i 06.09.2017 r. 

Ferie jesienne: 27.10 - 5.11.2017 r.

Ślubowanie klas pierwszych: 11.11.2017 r.

Przerwa świąteczna:  23.12. 2017 – 07.01.2018 r.

Zebrania semestralne:  27.01.2018 r., 3.02.2018 r.

Ferie zimowe: 28.02- 03.03.2018 r.

Przerwa wielkanocna: 31.03.2018 r.

Ferie majowe: 28 .04-05.05.2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego: 23.06.2018 r.

 POLSKI DZIEŃ DZIECKA W HADZE

dzien dziecka poster met details


 REKRUTACJA NA ROK 2018-2019

 

Rozpoczynamy rekrutację do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze na nowy rok szkolny 2018-2019.

Osoby zainteresowane zapisaniem ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze proszone są o przesłanie do 30 maja 2018 r. drogą mailową wniosku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane, zostaną zaproszone drogą mailową  na spotkania rodziców w dniach

13 czerwca (środa) lub 16 czerwca (sobota) 2018 r.

Czytaj dalej (i wypełnij załączniki)


UWAGA UCZNIOWIE KLAS ŚRODOWYCH!

22 listopada 2017 r. w SPK w Hadze odbędzie się czwarta konferencja poświęcona dwujęzyczności,

w której wezmą udział nauczyciele Hofstad Lyceum, naszej szkoły i zaproszeni pedagodzy z innych holenderskich placówek oświatowych.

 W związku z tym zajęcia dydaktyczne w tym dniu są odwołane (22.11.2017 r.).

Uczniowie przychodzą do szkoły 29 listopada wg planu.


ŚWIĄTECZNY KONKURS LITERACKI - "MALUJEMY SŁOWAMI, CZYLI BOŻE NARODZENIE W POEZJI I W PROZIE"

Z okazji Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy uczniów klas 3-7 szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów i licealistów do udziału

 w pierwszej edycji konkursu literackiego „Malujemy słowami, czyli Boże Narodzenie w poezji i prozie”.

Tekstami poetyckimi mogą być wiersze lub wierszyki na temat św. Mikołaja albo Świąt.
Z kolei teksty prozatorskie mogą przyjąć formę opowiadania lub baśni z elementami nawiązującymi do tradycji bożonarodzeniowej.
Na prace literackie czekamy do 6 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 9 grudnia podczas świątecznego koncertu.

 Z niecierpliwością czekamy na prace naszych uczniów. Życzymy lekkiego pióra, ciekawych rymów i nieograniczonej wyobraźni!


 ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY- "NAJŁADNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA"

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w corocznym konkursie plastycznym na najładniejszą świąteczną ozdobę wykonaną dowolną techniką.

Może nią być stroik, mała choinka, wieniec ozdobny, bombka itp.

Mile widziane są także własnoręcznie zaprojektowane kartki świąteczne wraz z kopertami, które będą oceniane w osobnej kategorii.

Prosimy, by każda kartka miała doczepioną karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora. 

Na prace czekamy do 6 grudnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 grudnia w czasie szkolnej imprezy mikołajkowej.

Wtedy też podczas koncertu bożonarodzeniowego rozdamy zwycięzcom konkursu nagrody.

Życzymy zatem udanej zabawy i wielu oryginalnych pomysłów!


 POŻEGNANIE PANI GRAŻYNY GRAMZY

W dniu 8 września w Ambasadzie RP w Hadze odbyło się pożegnanie Pani Grażyny Gramzy, która przez ostatnie dziewięć lat pełniła funkcję kierownika naszej szkoły.

Pani Gramza była nauczycielką historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o Polsce. W SPK w Hadze pracowała trzynaście lat.

Pożegnanie uświetnił wykład Pani profesor Haliny Grzymały- Moszczyńskiej na temat adaptacji kulturowej osób migrujących.

Obecni na spotkaniu byli, oprócz nauczycielek SPK, przedstawiciele organizacji polonijnych, rodzice i przedstawiciele uczniów.

W czasie uroczystości powitano nową kierownik, Panią Elżbietę Siłuch.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku ze zmianą na stanowisku kierownika informuję, że zapytania na temat szkoły i organizacji przyszłego roku szkolnego należy kierować do Pani Elżbiety Siłuch: tel. 0616063774 oraz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem,

Grażyna Gramza

 

 

Joomla Template: from JoomlaShack