Zarekomenduj nas na Facebook'u

 

DOKUCZANIE W SZKOLE

 

WPROWADZENIE

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej to bardzo podniecające i głębokie

przeżycie, ale u niektórych dzieci powoduje przygnębienie spowodowane dokuczaniem

(pesten). Owo dokuczanie może mieć bardzo negatywny wpływ na dziecka pracę, zdrowie,

poczucie własnej wartości i pewność siebie. Na dokuczanie szczególnie narażone są dzieci

wymagające specjalnej opieki lub cierpiące na inwalidztwo.

 

BĄDŹ CZUJNY

Często sami rodzice lub członkowie rodziny pierwsi zauważają, że dziecku w szkole

dokuczają. Przyglądaj się, czy dziecko nie ma poszarpanej odzieży, drobnych ciętych ran lub

siniaków, jest niegrzeczne, nie chce zadawać się z kolegami, wykazuje agresję w stosunku

do rodzeństwa i z ociąganiem idzie do szkoły.

 

CO STANOWI ISTOTĘ DOKUCZANIA?

Dokuczanie może przybierać różne formy od drażnienia do fizycznej przemocy. Niezależnie

od stopnia zastraszania, dokuczanie może stanowić ciężkie przeżycie dla dziecka i być

denerwujące dla rodziców i opiekunów.
 


 

 

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

 

1. Porozmawiaj z dzieckiem o szkole, co lubi, a czego nie lubi i jakich ma przyjaciół. Nie

zmuszaj dziecka, aby z Tobą rozmawiało, po prostu zapewnij je, że może Ci ufać i że Ty

postarasz się rozwiązać wszystkie problemy. Powiedz mu, że nie uczyniło niczego złego.

Zachęć, aby porozmawiało z dorosłymi, którym ufa.

2. Notuj wszystko, co zauważysz i zachęcaj dziecko, aby nadal z Tobą rozmawiało.

3. Skontaktuj się ze szkołą jak tylko zaczniesz podejrzewać, że mamy do czynienia z

problemem. Szkoła będzie chciała, tak samo jak Ty, doprowadzić do zaradzenia sprawie.

  • Porozmawiaj z wychowawcą klasy i pamiętaj, że sytuacja ta nie powstała z winy

szkoły. Gdy nauczyciel zacznie obserwować sytuację i mieć oko na dręczyciela i jego

zachowanie się wobec Twego dziecka, sytuację będzie można względnie łatwo

znormalizować.

  • Zachęć dziecko do poszerzenia kręgu przyjaciół i poproś ich, aby pilnowali jeden

drugiego.

  • Jeżeli dokuczanie nie ustanie, skontaktuj się ze szkołą ponownie i napisz do

dyrektora szkoły, aby wyjaśnił, jakie są zasady postępowania szkoły w razie

stwierdzenia przypadków dokuczania dzieciom przez inne dzieci. Tym sposobem

będziesz wiedzieć dokładnie, jakie działania szkoła podejmuje dla rozwiązania

nabrzmiałej sytuacji. Nadal zapisuj wszystko, co się dzieje.

4. Dodaj dziecku otuchy podkreślając, że ignorowanie takie sytuacji nie spowoduje, że ona

zniknie, a może ją nawet pogorszyć. Dziecko musi być przekonane, że nie jest to jego wina i

że nikt nie zasługuje, aby mu dokuczać. Nie zachęcaj dziecka do odwetu, bo to może

spowodować nowe problemy, a dziecko może zostać pobite.

5. Podejmowanie dalszych kroków. Jeżeli sądzisz, że szkoła niewłaściwie reaguje w

zaistniałej sytuacji, możesz skontaktować się z lokalnymi władzami oświatowymi.

Jeżeli dokuczanie przybiera drastyczne formy możesz zawiadomić policję. Policja nie może

nic zrobić dzieciom poniżej 10 lat, ale może udzielić dręczycielowi ostrego upomnienia w

obecności rodziców.

Postępuj wg ustalonych zasad i nie próbuj załatwić sprawy samemu.

Ważne jest, aby nie doprowadzić do konfrontacji z dręczycielem lub jego rodzicami. Może

to spowodować dalsze problemy dla Ciebie i Twego dziecka.

Nie pozwól, aby dziecko nie chodziło do szkoły

Niezależnie od tego jak dalece Twoje dziecko jest nieszczęśliwe, nie możesz pozwolić, aby

pozostawało w domu. Wobec rodziców, którzy przetrzymują dziecko w domu mogą być

zastosowane sankcje karne. Najlepsze, co można zrobić to przekonać dziecko, że sprawa

zostanie załatwiona i że nie zrobiło niczego złego.
 


 

 

  JEŻELI PODEJRZEWASZ, ŻE TWOJE DZIECKO DOKUCZA INNYM

Trzeba być czujnym zarówno wtedy, gdy okoliczności wskazują, że Twoje dziecko może

być ofiarą, jak i wtedy, gdy można sądzić, że samo dokucza innym. Dziecko może kopiować

agresywne zachowanie nie widząc w tym nic złego lub może to być sposób wyrażania swych

uczuć, gdy przechodzi ciężki okres.

  • 1. Porozmawiaj z synem lub córką i spróbuj ustalić, dlaczego zachowują się w taki

właśnie sposób wyjaśniając, że powinni mieć świadomość jak bardzo przykre jest to

dla innych.

  • 2. Spraw, aby nikt w rodzinie agresywnym zachowaniem lub siłą nie osiągał tego,

czego pragnie, i wskaż dziecku jak przyłączyć się do innych bez potrzeby dokuczania

im.

  • 3. Omów sytuację z wychowawcą klasowym dziecka lub opiekunem roku celem

ustalenia, w jaki sposób szkoła i Ty macie podejmować wspólne działania, aby

położyć kres dokuczaniu.

  • 4. Zapewnij, aby dziecko wiedziało, że jest kochane i że może liczyć na wsparcie i nie

żałuj zachęt, gdy dziecko jest dobre dla innych

  • 5. Rozmawiaj regularnie o sytuacji, aby upewnić się, że u podstaw fazy dokuczania nie

leżały jakieś poważne problemy.

Źródło: www.familyandparenting.org

Inny artykuł na temat przemocy psychicznej w szkole znajduje się na stronie ŚciągaLINKI W HOLANDII:

 PESTEN

SCHOOL EN VEILIGHEID

.

 

Joomla Templates: from JoomlaShack