Zarekomenduj nas na Facebook'u

Opieka dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym w Holandii

Edukacja przedszkolna (w Holandii z reguły dla dzieci
od ukończenia drugiego roku życia) przynosi dzieciom wiele korzyści we wszystkich sferach rozwoju, a zatem pozytywnie wpływa na ich rozwój społeczny, intelektualny, emocjonalny, językowy oraz fizyczny. Na tym etapie edukacyjnym najważniejszy jest jednak rozwój społeczno-emocjonalny. 
Dzieci uczą się funkcjonowania w grupie i radzenia sobie ze swoimi uczuciami i emocjami w nowych sytuacjach. Szczególnie w przypadku dzieci obcokrajowców niezwykle ważny jest też aspekt językowy. Nabycie podstawowej znajomości języka niderlandzkiego znacznie ułatwia rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

Opieka dla dzieci w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym w Holandii różni się w pewnym stopniu
od tej oferowanej w Polsce. Warto się zatem zapoznać z możliwościami, jakie mamy.
Podczas gdy w Polsce funkcjonuje naprawdę niewiele żłobków, to w Holandii wygląda to zupełnie inaczej. Zapewne częściowo wiąże się to z tym, że urlop macierzyński jest w Niderlandach znacznie krótszy niż w Polsce. Jeśli zatem rozważamy powrót do pracy, należy przemyśleć, z jakiego rodzaju opieki chcielibyśmy skorzystać.

Mamy do wyboru:

- żłobek, a raczej „żłobko-przedszkole”, bo uczęszczają tam dzieci do momentu ukończenia czwartego roku życia, tzw. kinderdagverblijf, również zwane creche – są to centra, w których przebywają dzieci w wieku od 6 tygodni do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

- gastouder -  czyli domowe przedszkole, gdzie opiekunka zajmuje się dziećmi w swoim domu (odpowiednio przystosowanym, by zapewnić maluchom bezpieczeństwo);nianię;

- peuterspeelzaal czyli miejsce, gdzie maluchy w wieku od dwóch (niekiedy od dwóch i pół) do czterech lat przychodzą uczyć się poprzez zabawę

Choć żłobki korzystają z rozmaitych wizji pedagogicznych i wytyczają sobie pewne cele edukacyjne,
ich główną rolą (podobnie jak gastouder i niań) jest opieka, a nie edukacja. Peuterspeelzaal w znacznie większym stopniu ma spełniać zadania edukacyjne. Przyglądając się oferowanym w peuterspeelzaal
i w kinderdagverblijf zajęciom, można uznać, że różnice nie są jednak znaczne. Niektóre żłobko-przedszkola oferują nawet grupy 3+, skupiające się na przygotowaniu dzieci do szkoły.

Żłobko-przedszkola w skrócie:

- grupy zorganizowane wertykalnie (brak podziału wiekowego) lub horyzontalnie (podział na grupy wiekowe);

- dziecko może przebywać w kinderdagverblijf przez 10 godzin dziennie; coraz częściej można jednak zdecydować się tylko na pół dnia – np. tylko poranek, przy czym niewiele jest dzieci,
które uczęszczają do żłobka pięć dni w tygodniu;;

- istnieją ścisłe regulacje, dotyczące liczby dzieci przypadających na opiekuna (np. w grupie dzieci
w wieku od trzech miesięcy do roku na jednego opiekuna przypada czworo dzieci,
natomiast w grupie dwulatków jest to jeden opiekun na ośmoro dzieci);

- zajęcia zorganizowane przeplatają się z okresami tzn. wolnej zabawy;

- duży jest nacisk na to, by dzieci spędzały czas na dworze (buiten spelen);

- czasami wykorzystuje się elementy programu daltońskiego, np. dzieci mają prawo wyboru zajęć, bawią się w niewielkich grupkach, na ścianach wiszą karty rytmu dnia, by dzieci wiedziały,
czego się spodziewać i wyrabiały sobie poczucie upływu czasu (podobne elementy wykorzystuje wiele szkół podstawowych w grupach początkowych);

- dzień rozpoczyna często tzw. krąg (kring): śpiewa się piosenki, wprowadza tematy
i podtematy, starsze dzieci mają szansę opowiedzieć o tym, co jest dla nich ważne;\

- stymulowane są samodzielność oraz współpraca:  dziecko najpierw samo próbuje zmierzyć się z problemem i dopiero, kiedy nie uda mu się go rozwiązać, pomaga opiekun (nawet w przypadku maluszków, którym trudność sprawia np. sięgnięcie po zabawkę), zachęca się dzieci do pomagania sobie wzajemnie, a także opiekunowi, np. w wycieraniu kubków, czy rozdawaniu przekąsek;

- dzieci przynoszą swoje dzienniczki, w których przynajmniej raz w tygodniu w odbywa się korespondencja z rodzicami (w przypadku niemowląt opiekunowie piszą codziennie);

- niektóre dzieci w grupie trzylatków nie potrafią jeszcze korzystać z toalety, ale z reguły wtedy rozpoczyna się intensywny okres treningu czystości, gdyż zbliża się moment pójścia do szkoły

- nie pracuje się według podstawy programowej tak jak w Polsce, a przeważnie z miesięcznymi tematami, dbając o to, by w programie znajdowały się zajęcia wszechstronnie stymulujące rozwój,
a ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się monitorowaniu rozwoju dziecka (kindvolgsysteem);

- powstaje coraz więcej dwujęzycznych (głównie z językami niderlandzkim i angielskim) obcojęzycznych (najczęściej z wiodącym językiem angielskim) żłobko-przedszkoli.

Peuterspeelzaal w skrócie:

- przeważnie zajęcia odbywają się tylko przez kilka godzin dziennie i z reguły nie dłużej
niż do 15:30 (czasami tylko sesje poranne, niekiedy zarówno poranne, jak i popołudniowe – zatem nie jest proste pogodzic zajecia dziecka w tej formie z pracą zawodową rodziców);

- najczęściej dzieci korzystają z dwóch sesji w tygodniu (chyba że dostaną inne zalecenie
z Consultatie Bureau);

- głównym zadaniem tych ośrodków jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole -
przede wszystkim w aspekcie społeczno-emocjonalnym;

- tzw. VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) – peuterspeelzalen skupiają się na niwelowaniu nierówności, głównie wynikających z braków i opóźnień językowych.

Inaczej niż w Polsce, w Holandii dzieci idą do szkoły w wieku lat czterech. Nie oznacza to jednak,
 że od razu zasiądą w ławkach, by uczyć się czytać i pisać. Kleutergroepen (czyli grupy dla maluchów) znacznie bardziej przypominają polskie oddziały przedszkolne. Do roku 1985 istniały nawet oddzielne kleuterscholen czyli przedszkola. Z reguły dziecko spędza w grupie maluchów dwa lata (grupa 1/2), przy czym obowiązek szkolny obejmuje dzieci od piątego roku życia.

Świetlica (dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat)

Dzieci w wieku szkolnym, których rodzice pracują, korzystają przed i po szkole z różnych form opieki. Może
to być opiekunka lub też gastouder, bądź też świetlica.
Inaczej niż w Polsce, świetlica w Holandii przeważnie nie mieści się w szkole (bywa że instytucje ją oferujące znajdują się w tym samym budynku, ale są one odrębne). Odpłatną opiekę dzieciom, których rodzice pracują zapewniają inne placówki, tzw. voor-, tussen- i naschoolse opvang (przed-, między- i poszkolna opieka).

Świetlica w skrócie:

- Dzieci rano zaprowadzane/zawożone są do szkoły. W porze lunchu pracownicy odbierają je,
a następnie zaprowadzają na zajęcia popołudniowe, jeśli w danym dniu dzieci je mają.

- Świetlice współpracują ze szkołami w różnych projektach, np. tzw. brede school - tzn. dodatkowe zajęcia np. taneczne, kulinarne itp.

- Poza zabawą, bądź też odrabianiem lekcji dzieci mogą po południu wybrać jedno z oferty zorganizowanych zajęć. Są to np. zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, kulinarne,
a także wyjścia na plac zabaw lub do parku. Dzieci bywają też zaprowadzane na zajęcia dodatkowe poza placówką, jak np. basen lub piłka nożna.

- W okresie wakacyjnym dzieci spędzają w świetlicy całe dnie. W tym czasie organizowane są dodatkowe wyjścia, np. do muzeum, na plażę. do zoo itp.

- W świetlicy organizowane są różne imprezy tematyczne, np. Mikołajki, Zabawa Wakacyjna itp.

- Świetlica ma Radę Dziecięcą (która zajmuje się podejmowaniem różnych decyzji dotyczących np. kupna nowych zabawek albo menu), a także Radę Rodziców.

- Na jednego opiekuna przypada dziesięcioro dzieci.

- Świetlice przeważnie otwarte są do godziny 18:00/18:30, niekiedy do 19:00.

Podsumowanie:

W zależności od potrzeb naszej rodziny oraz od gotowości i charakteru dziecka, możemy w Holandii skorzystać z różnych form opieki żłobkowej, przedszkolnej i pozaszkolnej (świetlica) w odpowiadającym nam wymiarze godzin. Pozostaje jeszcze kwestia finansowa, gdyż wszystkie te formy są odpłatne. Warto zorientować się, czy mamy prawo do dodatku (kinderopvangtoeslag).

Anna Held, logopeda i nauczycielka SPK w Hadze

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gabinetpapla.com

+31642838628

 

Joomla Template: by JoomlaShack