Zarekomenduj nas na Facebook'u

Maria Mazur


Obowiązek szkolny w Holandii wprowadzono w 1900 r., dotyczył dzieci między 6. i 12. rokiem życia. W roku 1969 przedłużono go do 16. roku życia, a w 1985 obniżono wiek dzieci rozpoczynających naukę do 5 lat, tym samym przedłużając obowiązek szkolny do 12 lat nauki.

Można go realizować w szkołach publicznych i prywatnych, przy czym oba typy szkół są w równym stopniu dofinansowywane przez państwo. Szkoły mają dużą swobodę zarówno w układaniu własnych programów, jak i w metodach nauczania, limitowane są tylko ministerialnymi standardami wymagań edukacyjnych i syllabusami egzaminacyjnymi oraz treścią samych egzaminów. Standardy obowiązują szkoły publiczne i prywatne.

Na system edukacyjny w Holandii składają się szkoły podstawowe dla dzieci między 4. (w tym wieku dzieci mogą już iść do nieobowiązkowej klasy przygotowawczej) a 12. rokiem życia (basisscholen), szkoły średnie o charakterze ogólnokształcącym - preuniwersyteckim (WVO) dla młodzieży między 12. a 18. rokiem życia, szkoły średnie ogólnokształcące przygotowujące do studiów zawodowych (HAVO) dla młodzieży między 12. a 17. rokiem życia, szkoły niższe średnie przygotowujące do kontynuacji kształcenia w szkołach zawodowych stopnia średniego (MAVO) dla młodzieży między 12. a 16. rokiem życia i szkoły preorientujące zawodowo o charakterze praktycznym (VBO) dla młodzieży między 12. a 16. rokiem życia. W 1999 roku rozpoczęła się reforma zmierzająca w kierunku ujednolicenia szkół typu VMBO (w starym systemie MAVO i VBO).

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja (nie dotyczy ona szkół prywatnych). W pierwszych trzech lub czterech latach nauki nauczyciel ma w klasie asystenta, który pomaga mu w pracy z dziećmi, co pozwala na wydajniejszą pracę z uczniami wymagającymi specjalnej opieki (wybitnie zdolnymi lub opóźnionymi). Ministerstwo zaleca, aby najmłodsze klasy nie liczyły więcej niż 20 uczniów.

Przedmioty, jakie muszą być nauczane w szkole podstawowej narzuca ministerstwo, natomiast przydział liczby godzin na przedmiot i rozłożenie ich w 8 latach nauki zależy od szkoły, jedynie nauka angielskiego w ostatnich dwóch klasach jest obowiązkowa i musi być zgodna z limitami ministerialnymi. Na zakończenie szkoły podstawowej jest egzamin. Zadania przygotowuje Narodowy Instytut Pomiaru w Edukacji (CITO). Egzamin ten nie jest obowiązkowy, przystępuje do niego około 80 proc. szkół. Szkoły kupują zadania egzaminacyjne w CITO i nauczyciele sami sprawdzają prace według otrzymanych kryteriów.

Joomla Templates: by JoomlaShack