Zarekomenduj nas na Facebook'u


Uczeń w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym ma możliwość uczęszczania na zajęcia uzupełniające z następujących przedmiotów:

- języka polskiego,
- wiedzy o Polsce (treści: historyczne, geograficzne, wos)
- nauczania wczesnoszkolnego

Materiał realizowany w SPK opiera się na ramach programowych, które obowiązują dla szkół poza granicami Polski dla poszczególnych przedmiotów. (Patrz: ROZPORZĄDZENIE)

Ze względu na mniejszę liczbę godzin dydaktycznych (w porównaniu do szkół na terenie Polski), nacisk kładziemy na tematy dotyczące Polski, ponieważ zakładamy, że treści ogólne uczeń omawia w szkole dziennej miejscowej lub międzynarodowej.

Liczba  godzin i oddziałów zależy od przyznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  (w Polsce) budżetu na dany rok szkolny.


Zapisy do szkoły organizowane są w maju czerwcu każdego roku.

W miarę posiadanych miejsc przyjmujemy uczniów również w innych terminach.

Warunkiem zapisania dziecka do SPK jest:

-  dobra znajomość języka polskiego,

-  wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

-  zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły dziennej,

-  załączenie kopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy w Polsce lub w szkole przy placówce dyplomatycznej.
- Organem prowadzącym, którejmu podlega SPK w Hadze, jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Warszawie.

- Zajęcia w SPK odbywają się dwa razy w tygodniu- w środę i w sobotę.

- Kierownik SPK pełni dyżur telefoniczny we wtorki (09.30-16.00 z przerwą na lunch) , a dyżur w szkole w sobotę (12.10-12.30).

- Rodzice mogą kontaktować się z kierownikiem oraz  nauczycielami drogą mailową (adresy na następnej stronie).

- W Hofstad Lyceum, w którym odbywają się lekcje,  przebywamy tylko w godzinach zajęć.

- Szkoła nie ma własnego sekretariatu.

- Żeby spotkać się z nauczycielem, należy wcześniej się z nim umówić. Nauczyciel nie może opuszczać sali lekcyjnej i pozostawiać dzieci bez opieki. Ponadto na teren szkoły nie można wprowadzać osób dorosłych bez wcześniejszego uprzedzenia.


- Rodzice nie mogą czekać na dzieci w szkole! Naprzeciwko Hofstad Lyceum znajduje się centrum handlowe z kawiarnią, restauracją, barem i cukiernią, gdzie można spędzić czas w oczekiwaniu na dziecko.

 

nauczyciel wychowawstwo adres mailowy do kontaktu nauczany przedmiot
Anna Ogierman-Machalica   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język polski

wiedza o Polsce

Aneta Polańska   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczanie wczesnoszkolne

 

Elżbieta Borysiuk

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wiedza o Polsce-geografia

 

Elżbieta Siłuch   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczanie wczesnoszkolne

język polski

wiedza o Polsce

Grażyna Gramza

kierownik SPK

bibliotekarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiedza o Polsce- historia i wos

Katarzyna Pokutycka

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. język polski
Małgorzata Banasiak   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczanie wczesnoszkolne

 

Wiesława Banasik

dodatkowe zajęcia

referent szkoły

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. matematykaObowiązki woźnej w SPK pełni pani  Bożena Sokołowska.


W szkole odbywaja się raz w miesiącu konsultacje logopedyczne z panią Anną Held: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na życzenie rodziców organizowane są dodatkowe zajęcia np. z matematyki.

 
- Biblioteka szkolna dysponuje niewielką liczbą książek i lektur, dlatego uczniowie mają obowiązek sami zaopatrzyć się w potrzebne pomoce.

- Przy spisach lektur podano linki do WOLNYCH LEKTUR i AUDIOBOOKÓW, które sa dostępne w Internecie.

- W związku z tym, że część książek i lektur SPK znajduje się w budynku Ambasady RP, książkę można zamówić mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Lektury obowiązujące w danym roku szkolnym znajdują się w szkole i są wypożyczane na przerwach przez polonistów.

- Z biblioteki korzystają uczniowie.

- Za zagubioną książkę kara wynosi 5 euro.

- Kaucja za podręczniki dla nowych uczniów wynosi 5 euro.

- W roku szkolnym 2016- 2017 szkoła wypożycza podręczniki i kupuje zeszyty ćwiczeń uczniom następujących klas: 1, 2 ,3, 4 i 5 SP oraz 1 i 2 Gimnazjum.

- Uczniowie klas: 6 SP i 3 Gimnazjum oraz 1-3 LO zobowiązani są sami zakupić książki. 

 - Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach, mają obowiązek samodzielnie uzupełnić materiał, który był omawiany.

- Tematy zajęć z poszczególnych przedmiotów podawana jest przez nauczyciela na początku każdego roku szkolnego.

-  50% nieobecności powoduje skreślenie z listy uczniów. Ewentualnie można poprosić o egzamin klasyfikacyjny z danego przedmiotu. Informacje na ten temat znajdują się w Statucie SPK.

- W szkole obowiązuje absolutny zakaz palenia i korzystania z innych używek! Nie wolno również pić w szkole tzw. energy drinków.

- Regulamin szkolny szegółowo informuje jak uczeń powinien zachowywać się w SPK

 
- Kierownik szkoły NIE wystawia zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do naszej szkoły. Takie zaświdczenie może wystawić tylko szkoła dzienna.

- Dziecko na terenie Holandii musi być uczniem szkoły miejscowej lub międzynarodowej.


- Nie prowadzimy korespondencji przez pocztę. Z rodzicami kontaktujemy się tylko mailowo, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie poczty mailowej i uaktualnianie danych.

- Jeśli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, zobowiązani są być w kontakcie telefonicznym z wychowawcą klasy.

- Rodzic ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej  dwóch spotkaniach szkolnych rocznie- we wrześniu i styczniu.

- Aktualne informacje zamieszczane są na stronie spk oraz na www.facebook.com/SPKHaga , więc zachęcamy do regularnego korzystania.

- W przypadku uczniów mieszkających zbyt daleko od Hagi, istnieje możliwość nauczania na odległość, którą prowadzi ORPEG w Warszawie. Proszę zajrzeć TUTAJ

 
- W SPK w Hadze działa Rada Rodziców (RR), która, co roku, zbiera ustalone wspólnie z Państwem składki. 

- Rada przygotowuje imprezy dla dzieci, np. Mikołajki i Dzień Dziecka.

- RR opłaca składkę ubezpieczeniową dla uczniów (nie mylić ze zdrowotną) i w przypadku doznania przez dziecko szkody na terenie szkoły, rodzic ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

- Na temat roli RR znajdziecie Państwo informacje w Statucie SPK . RR ma również własny regulamim.

- Do pracy w RR zaproszeni są wszyscy rodzice, ale wybór przedstawiciela z poszczególnych klas odbywa się raz w roku na spotkaniu organizacyjnym we wrześniu.

 
- Szkolny Punkt Konsultacyjny działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących ram programowych dla szkół poza granicami Polski.

 

Joomla Template: from JoomlaShack