Zarekomenduj nas na Facebook'u- Kierownik szkoły NIE wystawia zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do naszej szkoły. Takie zaświdczenie może wystawić tylko szkoła dzienna.

- Dziecko na terenie Holandii musi być uczniem szkoły miejscowej lub międzynarodowej.


- Nie prowadzimy korespondencji przez pocztę. Z rodzicami kontaktujemy się tylko mailowo, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie poczty mailowej i uaktualnianie danych.

- Jeśli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, zobowiązani są być w kontakcie telefonicznym z wychowawcą klasy.

- Rodzic ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej  dwóch spotkaniach szkolnych rocznie- we wrześniu i styczniu.

- Aktualne informacje zamieszczane są na stronie spk oraz na www.facebook.com/SPKHaga , więc zachęcamy do regularnego korzystania.

- W przypadku uczniów mieszkających zbyt daleko od Hagi, istnieje możliwość nauczania na odległość, którą prowadzi ORPEG w Warszawie. Proszę zajrzeć TUTAJ

 

Joomla Templates: by JoomlaShack