Zarekomenduj nas na Facebook'u


- Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach, mają obowiązek samodzielnie uzupełnić materiał, który był omawiany.

- Tematy zajęć z poszczególnych przedmiotów podawana jest przez nauczyciela na początku każdego roku szkolnego.

-  50% nieobecności powoduje skreślenie z listy uczniów. Ewentualnie można poprosić o egzamin klasyfikacyjny z danego przedmiotu. Informacje na ten temat znajdują się w Statucie SPK.

- W szkole obowiązuje absolutny zakaz palenia i korzystania z innych używek! Nie wolno również pić w szkole tzw. energy drinków.

- Regulamin szkolny szegółowo informuje jak uczeń powinien zachowywać się w SPK

 

Joomla Template: by JoomlaShack