Zarekomenduj nas na Facebook'u


Uczeń w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym ma możliwość uczęszczania na zajęcia uzupełniające z następujących przedmiotów:

- języka polskiego,
- wiedzy o Polsce (treści: historyczne, geograficzne, wos)
- nauczania wczesnoszkolnego

Materiał realizowany w SPK opiera się na ramach programowych, które obowiązują dla szkół poza granicami Polski dla poszczególnych przedmiotów. (Patrz: ROZPORZĄDZENIE)

Ze względu na mniejszę liczbę godzin dydaktycznych (w porównaniu do szkół na terenie Polski), nacisk kładziemy na tematy dotyczące Polski, ponieważ zakładamy, że treści ogólne uczeń omawia w szkole dziennej miejscowej lub międzynarodowej.

Liczba  godzin i oddziałów zależy od przyznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  (w Polsce) budżetu na dany rok szkolny.

Joomla Template: by JoomlaShack